PATOGENNÍ ZÓNY  - měření pozemků, bytů, RD  i kurzy na PZ a GPZ

Osobně se 16 let zabývám měřením patogenních zón virgulí i přístroji, spojené s konzultací a poradenstvím.

PATOGENNÍ A GEOPATOGENNÍ ZÓNY A JEJICH VLIV NA ČLOVĚKA
 

Elektromagnetické záření, elektrické záření, mikrovlny, radiační záření, ultrazvuk, infrazvuk,   psychoaktivní zóny, vodní prameny, tektonické zlomy a jiné přírodní anomálie...

 

Pro naše zdraví a psychickou pohodu je velmi důležité přeměřit tyto zóny v našich domovech. Ideální je změřit tyto zóny ještě před stavbou samotnou, stavební úpravou či nastěhováním do nového domu.
Dlouhodobé působení PZ a GPZ má na člověka neblahý vliv. Většinou se vliv zón projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle.  Celý proces může urychlit vrozená dispozice. 

Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, pocity stísněnosti, zlé sny i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt může nastartovat řadu chorob.
Patogenní i geopatogenní zóny vyvolávají nejen bolesti hlavy a nespavost, ale i těžká onemocnění. Pobyt v oblasti zóny způsobuje po delší době rakovinu, onemocnění jater, neplodnost a řadu dalších chorob. 

Většinou člověk pocítí vliv zón, až když onemocní.

 

Předám Vám v kostce  své 16 leté zkušenosti.

Nechť se nám žije lépe a radostněji.

Měřím zóny pomocí virgul, pružiny a i přístrojově.

 

 

www.lui.cz/lide-zivot/16601-krotitelka-duchu-alexandra-hiermanova-lidi-tohle-tema-desi-ale-jde-jen-o-to-ze-nemaji-dostatek-informaci