Dětství jsem prožila převážně v krásné krajině Vysočiny. Vystudovala jsem strojírenskou technologii a žila pár let v Praze. Mezi tím jsem procestovala Evropu, žila jsem v Německu a nějaký čas v Řecku. V 25 letech jsem se "podruhé" narodila – tímto okamžikem pro mne začal existovat svět, o kterém jsem jenom tušila hluboko uvnitř své duše. Svět s Božím řádem, nepsanými pravidly a zákonitostmi. Svět plný barev, lásky, energie a dimenzí. Svět, který objevuji každým dnem při své cestě, kde cítím, vnímám a chápat občas není třeba. Odstěhovala jsem se do Brna, kde 21 rokem žiji.

Po mém „setkání se smrtí“ jsem se začala léčit a to po všech rovinách a začalo mne zajímat spoustu souvisejících věcí a tak jsem mohla začít pomáhat i druhým. A jak se říká: "vrána k vráně" setkávala jsem se a setkávám s lidmi, co mi pomohli a pomáhají a i inspirovali a inspirují na mé cestě životem.

Ve 34 letech jsem měla těžkou autohavárii. Nic není náhoda. Auto, které do nás nabouralo řídila mladá žena Zuzanka, která tuto nehodu nepřežila. Její duše byla týden se mnou, než jsme ji spolu s jednou milou paní odvedli do světla. Tento příběh je rozsáhlejší. Od té doby jsem více senzitivní, jasnozřivá a přidala jsem se ke skupině EPRV777 do roku 2019  jako médium, kde bylo pomoženo nejen duším, ale i živým bytostem. Jako by Zuzanka ve mne zanechala dar, který mohu předávat dál a pomáhat a inspirovat lidi a učit se lásce- životu...

V červnu 2019 jsem oficiálně odešla z týmu Jaroslava Drábka a přerušila veškerou spolupráci. Byl čas jít svojí cestou. 

Cokoliv děláme, ať už za sebe svoji cestou, nebo společně cestou s druhými, je jedna veliká společná věc na tomto našem světě.
 Důležité je, si najít to své místo a svoji cestu a naplňovat ji v pravdě a lásce. Já chci poděkovat Jaroslavu Drábkovi za vše, čím pro mne byl a popřát jeho skupině EPRV777 mnoho zdaru i takto veřejně. Mé kroky dostali jiný směr a i tak držím palce nám všem a nechť nás doprovází Bůh.

Rok 2019 byl pro mne zásadní a má láska k lidem se rozvinula do KINEZIOLOGIE  a přímé PARAPSYCHOLOGIE.

Inspirace nechť je oboustranná pro ty, kteří hledají a chtějí :-)

 

Život je světlem lidí a to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.