MASÁŽE - terapie těla                         a duše

Zde se neposkytují služby dle Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. zvláště ne "§ 2: b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen "poskytovatel") nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil."

 

Využívám 21 leté praxe a aplikuji všechny své techniky a dovednosti dle potíží klienta.

Jsem průvodce pro ty, kteří hledají a chtějí. 

  • Masáže pro děti - u dětí využívám k harmonizaci Tibetské misky, cvičení pro uvolnění a jemné masážní  techniky
  • Masáže dle potíží klienta ( kombinace klasických, sportovních, reflexních, Thajských, Havajských technik, korekcí a náprav)
  • DORNOVA metoda a baňkování
  • Tibetské mísy - harmonizace
  • Energoterapie 
  • Společné intuitivní meditace, vizualizace (energetické odblokování, uvolnění, propojení, uzemnění...)
  • DNS cvičení, korekce - techniky pro uvolnění a protažení
  • KINEZIOLOGIE ONE BRAIN 
  • Parapsychologie - pro lidi, kteří mají své blízské v kómatu, umělém spánku, umírající, zemřelé