Neposuzuji kdo a kde se nachází na své cestě životem, 

jsme si inspirací vzájemně, 

jsme bytosti kráčející za světlem...   

Datlíkův svět

BDĚLE A SMĚLE