Neposuzuji kdo a kde se nachází na své cestě životem, 

jsme si inspirací vzájemně, 

jsme bytosti kráčející za světlem...   

Datlíkův svět

BDĚLE A SMĚLE

 
 

 

 

 

 

Nakonec člověku stejně zůstane jen moudrost vlastního Srdce, protože nikdo nemůže nikomu říct jak má jít. Je možné pouze inspirovat a v tomto ohledu jdeme opravdu každý sám. Jsou chvíle, kdy toužím, aby mi to někdo usnadnil, a stejně mi nezbývá než se znovu a znovu vracet k té tiché moudrosti uvnitř - je to moje jediná autorita...tak mě učí Život

Jan Nammo Bradáček